Odpoczynek dla myśli

telescope-891714

„A ziemia doznała wytchnienia od wojny” Joz 11,23

Często gdy czytam nowiny naukowe i doniesienia o najnowszych odkryciach, czuję się zmuszony dokonać radykalnej korekty mojego sposobu myślenia, ponieważ nauka zmienia swoje aktualne teorie.

Na przykład w kwestii pochodzenia ludzkości:

— Przypuszczalnie ludzie wyewoluowali od małp. Szympansy są naszymi najbliższymi żyjącymi krewniakami.

Korekta:

— Małpy pochodzą od ludzi.

Kolejna korekta:

— Wyewoluowaliśmy z jednej z odmian australopiteków (nie jesteśmy pewni, z której) żyjącej w Afryce 2-4 mln lat temu.

Co do wieku ziemi:

— W 1860 roku istniało ponad 100 różnych poglądów na temat wieku ziemi, od 5,4 tys. lat do niespełna 9 tys. lat.

Korekta:

— Lord Kelvin obliczył, że potrzeba było 100 mln lat, by płynna ziemia ostygła do takiego stanu, w jakim jest obecnie (o 1°C cieplejsza na każde 15,25 m w głąb).

Następna korekta:

— Ale Kelvin nie miał pojęcia o rozpadzie radioaktywnym, który wytwarzał dodatkowe ciepło, tak więc szereg analiz chemicznych datuje obecnie skały na ok. 4,5 mld lat.

Co do pochodzenia naszej galaktyki, Drogi Mlecznej:

— Po Wielkim Wybuchu, ok. 12-13 mld lat temu, pierwotne fluktuacje grawitacyjne spowodowały procesy gromadzenia materii. Obłoki materii gęstniały, gromadząc międzygalaktyczny gaz i pył.

Dzisiaj czytam, że powinienem przypuszczalnie zmienić moje myślenie o pochodzeniu Drogi Mlecznej, gdyż nowe dane wskazują, że pewne niepowiązane fragmenty Drogi Mlecznej uformowały się w czasie, gdy ogromna masa pyłu i gazu się zapadła. Mam tego dosyć. Te wszystkie teorie już mnie zmęczyły. Zadaję jedno najważniejsze pytanie: Czy jesteśmy bliżej prawdy, niż byliśmy 50 czy 100 lat temu?

Pewna biblijna historia jest dla mnie źródłem pociechy. Wskazuje, że wędrujący po pustyni ludzie znieśli długie zmagania. Bóg wezwał swój lud do polegania na Nim, gdy przyszedł czas, by wypędzić bałwochwalców z Ziemi Obiecanej, ale Izraelici nie wykonali Jego poleceń. Jednak gdy Jozue objął przywództwo, złożył całkowitą ufność w Bogu i zdobył kolejne nieprzyjacielskie miasta. Przeczytaj o tym w 11 rozdziale Księgi Jozuego. Krótko mówiąc, Jozue oczyścił dom tak, jak Bóg polecił za pośrednictwem Mojżesza. Gdy dzieło to zostało wykonane, ziemia doznała wytchnienia od wojny.

Czy nie chciałbyś doznać odpoczynku od wojny sprzecznych teorii? Czy jesteś gotowy zaufać Słowu Bożemu z pokorą i świadomością, iż nie znamy wszystkich szczegółów?

Panie, Twoje Słowo mówi raz po raz, że sprawiedliwy będzie żył przez wiarę. Jestem gotowy pozostać przy tej myśli, ponieważ Ty wiesz, co czynisz. Wybieram wiarę i zaufanie do Ciebie.

David A. Steen